Historia ZS10

  Dzieje szkolnego gmachu rozpoczęły się w 1928 roku, kiedy w jego murach pierwszy raz rozległ się dźwięk dzwonka wzywający na lekcje uczniów niemieckiej Pestalozzischule. Dzieciom i młodzieży uczącej się po niemiecku gmach ten służył aż do końca II wojny światowej. Pod koniec wojny wykorzystano go na potrzeby szpitala wojennego, jednak już w kwietniu 1945 roku w okazałych murach, którym szybko udało się przywrócić funkcje edukacyjne, pojawili się polscy nauczyciele delegowani przez Kuratorium Oświaty Okręgu Śląskiego w Katowicach. Zorganizowali oni dwie polskie szkoły – Powszechną Szkołę Publiczną nr 4 oraz Publiczną Szkołę Powszechną nr 5 w Mikulczycach. Na początku lat 60. XX wieku szkoły te połączono w jedną placówkę oświatową – Szkołę Podstawową nr 27 w Zabrzu. Dawna gmina wiejska Mikulczyce w 1952 roku stała się bowiem jedną z dzielnic Zabrza.

    Kilka lat później szkolna społeczność znowu się zmieniła, ponieważ Szkoła Podstawowa nr 27 przyjęła pod swój dach uczniów zabrzańskiego Technikum Elektrycznego. Od 1980 roku uczyli się oni już nie w Technikum Elektrycznym, ale w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych, którego patronem został prof. Janusz Groszkowski.

    10 marca 1997 roku utworzono Zespół Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego. Na początku XXI wieku ostatnie dzieci uczące się w szkole podstawowej opuściły więc gmach przy ul. Chopina. W szkole pozostali uczniowie technikum, do których dołączyli licealiści i gimnazjaliści. Szkolny gmach został wówczas poszerzony o dobudowaną do niego nowoczesną salę gimnastyczną.

    Jednak, jako że historia kołem się toczy, kolejna reforma sprawiła, że 4 września 2017 roku do gmachu przy ul. Chopina powrócili najmłodsi uczniowie – pierwszoklasiści z „tytami” w ręku i ich starsi koledzy – siódmoklasiści, ponieważ dawna Szkoła Podstawowa nr 27 została reaktywowana, stając się częścią wciąż gotowej na zmiany i nowe wyzwania mikulczyckiej „Dziesiątki”… .

„Opowieść o Naszej Szkole”

W elektronicznej wersji książki „Opowieść o Naszej Szkole” pod red. Izabeli Kaczmarzyk znajdują się:
 
– informacje dotyczące powstania szkoły
– historia jej dalszego rozwoju do 2008 roku
– wykaz nauczycieli uczących w naszej szkole po 1945 roku