Wyróżnione artykuły

Praktyki w Flameco

  Hola Sevilla! Przygotowania do wyjazdu kolejnej grupy trwają w najlepsze. Za nimi już spotkanie online z naszą koordynator z Sewilli, Panią Martą euromind, warsztaty psychologiczno- pedagogiczne i część spotkań z cyklu językowo-kulturowego. A przed nimi jeszcze czwartkowe...

Kino z dziesiątką!

 

Wczorajszego wieczoru klasy lekcyjne zmieniły się w sale kinowe! Wszystko za sprawą naszych wspaniałych nauczycieli, którzy w ramach szkolnego klubu filmowego 10MUZA postanowili zaprosić uczniów na seanse filmowe. Tak, dobrze przeczytaliście - seanse, ponieważ wyświetliliśmy...

Dni wolne 2 i 3 listopada

  Uwaga! Z uwagi na prośby Rodziców oraz wniosek Samorządu Szkolnego, dni 2 oraz 3 listopada br. będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, czyli w tych dniach nie będzie lekcji. Rodzice zainteresowani dyżurami świetlicy w tych dniach, proszeni są o kontakt z panią dyrektor E....

ZS10

Praca metodą projektów

Nauka metodą projektów, innowacje pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycieli, indywidualne podchodzenie do potrzeb ucznia.

Mniej zadań, więcej pasji

Staramy się nie obciążać naszych uczniów niepotrzebnymi zadaniami domowymi, dzięki czemu mają więcej czasu na  doskonalenie swoich umiejętności oraz realizację swoich pasji i zainteresowań.

Szeroki wybór języków

W naszej szkole oferujemy szeroki wybór języków obcych, takich jak: Angielski, Hiszpański, Niemiecki i Włoski.

Umożliwiamy zdobycie kwalifikacji

Kwalifikacje zawodowe, obok doświadczenia, to najważniejszy atut na współczesnym rynku pracy. Pracodawcy szukają samodzielnych i wykwalifikowanych pracowników.

Szkoła w pilotażu programowania

Projekt:

Nowoczesny sprzęt

Pracownie i sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesny sprzęt, niezbędny do komfortowej pracy i rozwoju naszych uczniów

Ostatnie artykuły:

Archiwum

Z uwagi na ciągłe prace nad stroną, poprzednia wersja strony znajduje się w archiwum.

Link: Archiwum ZS10zabrze

Loading...

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Sekretariat Szkoły odpowiada za kontakt drogą komórkową.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zobacz więcej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres e-mail:
school@zs10.zabrze.pl

Numer telefonu:
32 27 111 77

100-lecie Zabrza
Srebrna szkoła 2023
ePUAP2
BIP