EGZAMIN MATURALNY 2024

Na stronie internetowej CKE dostępne są materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2024

(https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/), w tym:  

a)    informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 i informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.

b)    komunikaty w sprawie listy jawnych zadań (link) w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2024 r.

c)    przykładowe arkusze egzaminacyjne

d)    arkusze diagnostyczne z września 2022 r (link). (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)

e)    materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.
– zbiór materiałów (link) – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12, a docelowo (do końca grudnia br.) 15 zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
– zbiór przykładowych niejawnych zadań (link) do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem,
– przykładowe nagrania (link) egzaminu ustnego z języka polskiego,
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2024 r.

f)   zbiór zadań z matematyki (link) na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym

g)    materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.
– elementy analizy statystycznej (link) w biologii,
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2024 r.

h)    materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.
– dwa opracowania (link) dotyczące elektrochemii,
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023,

i)    materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii (w listopadzie opublikowane zostaną kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii i historii sztuki).

Wzory wszystkich formularzy (link), które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego.

Zmiany prawne dotyczące egzaminu maturalnego (link)