Kalendarium

Data
Wydarzenie
04.09.2023
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
14.09.2023
Konferencja szkoleniowa i zebranie z rodzicami
listopad / grudzień 2023
Próbna matura pisemna oraz próbny egzamin praktyczny i pisemny zawodowy dla uczniów klas programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych; próbny egzamin ósmoklasisty
16.11.2023
Konferencja szkoleniowa i konsultacje z rodzicami
18.11 do 16.12.2023
Praktyka zawodowa w klasach 4P, 4EI
15.12.2023
Zakończenie pierwszego semestru klas maturalnych
19.12.2023
Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
22.12.2023
Spotkania świąteczne w klasach lub zespoły robocze/szkolenie dla nauczycieli.
23.12.2023 do 31.12.2023
Zimowa przerwa świąteczna
12.01.2024
Zakończenie pierwszego semestru
18.01.2024
Konferencja klasyfikacyjna i zebranie z rodzicami
25.01.2024
Konferencja plenarna
28.01.2024
Studniówka uczniów klas programowo najwyższych w szkołach średnich
29.01.2024 do 11.02.2024
Ferie zimowe
10.02. do 09.03.2024
Praktyka zawodowa w klasach 3P, 3EI, 3AC
marzec 2024
Egzaminy próbne dla szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych
25.03.2024
wtorek
Wystawienie propozycji przewidywanej końcowej oceny klasyfikacyjnej dla klas programowo najwyższych szkoły średniej.
26.03.2024
wtorek
Konferencja szkoleniowa i konsultacje z rodzicami (zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych)
28.03.2024 do 02.04.2024
Wiosenna przerwa świąteczna
Do 16.04.2024
Wystawienie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych w klasach programowo najwyższych.
23.04.2024
wtorek
Konferencja klasyfikacyjna dla klas maturalnych
26.04.2024
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych
07.05.2024 do 24.05.2024
Egzamin maturalny
10.05.2024 do 23.05.2024
Część ustna egzaminu maturalnego
14.05.2024 do 16.05.2024
Egzamin ósmoklasisty
22.05.2024
Wystawienie propozycji przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
23.05.2024
Konferencja szkoleniowa i zebranie z rodzicami
do 10.06.2024
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
04.06.2024 do 10.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna- kwalifikacja ELM.05 (klasa 4e) - kwalifikacja ELM.02 (klasa 3e)
03.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczne- kwalifikacja ELM.05 (klasa 4e)
03.06.2024 do 19.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczne- kwalifikacja ELM.02 (klasa 3e)
04.06.2024 do 10.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- część pisemna- kwalifikacja INF.02 (klasa 3i, 3c)

- kwalifikacja INF.03 (klasa 4i, 2p, 2a)

- kwalifikacja INF.04 (klasa 4p)
12.06.2024 do 17.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczne- kwalifikacja INF.04 (klasa 3i, 3c)
10.06.2024 do 13.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczne- kwalifikacja INF.03 (klasa 4i, 2p, 2a)
13.06.2024 do 14.06.2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczne- kwalifikacja INF.04 (klasa 4p)
17.06.2024 poniedziałek
Konferencja klasyfikacyjna
21.06.2024
Zakończenie roku szkolnego 2023 / 2024
21.06.2024 piątek
Konferencja plenarna