W skład Zespołu Szkół nr 10 wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 27
(po gimnazjum)

Technikum nr 7
(po gimnazjum)

VII Liceum Ogólnokształcące
(po gimnazjum)

VII Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa
(po gimnazjum)

5-letnie Technikum nr 7
(po szkole podstawowej)

VII Liceum Ogólnokształcące
(po szkole podstawowej)

VII Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mistrzostwa Sportowego pod patronatem klubu Górnik Zabrze
(po szkole podstawowej)

Zespół Szkół nr 10 to dobry wybór zarówno dla tych, którzy zamierzają uczyć się zawodu,  jak i dla tych, którzy wybiorą kształcenie ogólne.

Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał możliwość:

- zdobywania wiedzy w nowoczesnych salach dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym
- uczestniczenia w projektach europejskich, wymianach, stażach i praktykach zagranicznych oraz wizytach studyjnych
- brania udziału w zróżnicowanych zajęciach z wychowania fizycznego, ponieważ posiadamy znakomicie wyposażoną salę gimnastyczną (siłownia, ścianka wspinaczkowa, sale do sportów zespołowych, sala taneczna) oraz zapewniamy zajęcia na basenie Aquarius
- rozwijania swoich zainteresowań dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań (artystyczne, zawodowe, językowe, sportowe)
- korzystania ze szkolnego sklepu, stołówki, rowerowni, biblioteki, szafek oraz słuchania muzyki ze szkolnego radiowęzła

Szkoła Podstawowa nr 27

Atutem naszej szkoły jest jej położenie w centrum dzielnicy. Zarówno wnętrze budynku jak i plac szkolny są monitorowane, zapis z kamer jest archiwizowany. Szkoła dysponuje portiernią. Najmłodsze klasy wchodzą do szkoły osobnym. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice korzystają z elektronicznego dziennika, co znacznie ułatwia kontakt. Pragniemy zapewnić dziecku najlepsze warunki do kształcenia  umiejętności i zdobywania wiedzy, wykorzystując potencjał lokalowy i nowoczesne wyposażenie sal. Chcemy nauczyć młodych ludzi umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych, wychowywać w zgodzie z kodeksem etycznym. Dołożymy starań, aby  wychowywać ludzi śmiałych, komunikatywnych, otwartych, umiejących korzystać z osiągnięć nauki i techniki.

Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość korzystania z:

- 5 pracowni komputerowych w systemie Windows
- klasopracowni wyposażonych w nowoczesne urządzenia audiowizualne, m.in. tablice interaktywne
- pełnowymiarowej sali gimnastycznej, siłowni, ścianki wspinaczkowej
- boiska do gier zespołowych
- świetlicy
- biblioteki ze stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu
- stołówki
- kawiarenki szkolnej
- indywidualnych szafek uczniowskich

Proponujemy:

1. Naukę języków obcych wraz i innowacjami pedagogicznymi (od 7 klasy do wyboru):

- niemieckiego
- włoskiego
- hiszpańskiego
- francuskiego
- angielskiego

2. Bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych:

- informatyczne, w tym grafika komputerowa oraz programowanie
- przyrodnicze
- teatralne
- taneczne
- muzyczne
- plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba)
- sportowe i szachowe

3. W ramach dwóch z czterech godzin zajęć wychowania fizycznego możliwość wyboru uprawianej dyscypliny sportu:

- siatkówka
- aerobik
- piłka nożna
- piłka ręczna
- pływanie

4. Przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych

5. Warsztaty z psychologiem, pedagogiem oraz doradcą zawodowym.

powrót

Dlaczego warto uczyć się w Technikum nr 7? (po gimnazjum)

Technikum nr 7 (po gimnazjum) proponuje:

- naukę dwóch języków obcych (angielski, niemiecki lub hiszpański) – przynajmniej jeden kontynuowany z gimnazjum
- wybór rozszerzeń w klasie drugiej spośród: matematyki, języka angielskiego, geografii oraz informatyki
- praktyki zawodowe w: CKPiU, wybranych przedsiębiorstwach i firmach z Zabrza i okolic (WASKO, Elzab, Hostel Guido, Intersieć, Retail Info Polska itp.)
- zdobycie zawodu:

Technik elektronik (311408), kwalifikacje:

- ELM.02:Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
- ELM.05: Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Wszystko odbywa się w MODUŁOWYM PROGRAMIE NAUCZANIA!

Technik informatyk (351203), kwalifikacje:

- INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
- INF.03: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Wszystko odbywa się w MODUŁOWYM PROGRAMIE NAUCZANIA!

- technik programista (351406), kwalifikacje:

- INF.03: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
- INF.04: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Dodatkowe zajęcia ze: sportu, robotyki, 3D, drony!

powrót 

Dlaczego warto wybrać VII Liceum Ogólnokształcące? (po gimnazjum)

VII Liceum Ogólnokształcące (po gimnazjum) proponuje:

- naukę przedmiotów ogólnokształcących

- naukę dwóch języków obcych (w tym przynajmniej jeden język obcy z kontynuacji z gimnazjum) do wyboru spośród: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych w zależności od poziomu  zaawansowania (na początku roku szkolnego przeprowadzany jest test kompetencji językowych) oraz zgodnie z wyborem ucznia zadeklarowanym przy rekrutacji.

Wybór rozszerzeń i  przedmiotów uzupełniających – rozszerzenia i przedmioty uzupełniające wstępnie wybierane są podczas rekrutacji, a  ostateczną decyzję uczeń podejmuje po I semestrze pierwszej klasy; istnieje możliwość wyboru spośród następujących przedmiotów (po jednym z danego koszyka):

 1 koszyk

- język polski
- biologia
- geografia
- język angielski

2 koszyk

- język angielski
- biologia
- fizyka
- chemia
- historia

3 koszyk

- język obcy (do wyboru)
- matematyka
- historia z elementami turystyki
- j. polski z elementami dziennikarstwa
- biologia z elementami dietetyki
- biologia z elementami genetyki
- algorytmika z elementami programowania

Przy odpowiedniej ilości chętnych możliwość otwarcia rozszerzenia z fizyki, wiedzy o społeczeństwie lub informatyki.

powrót

VII Liceum Ogólnokształcące – klasa sportowa (po gimnazjum)

VII Liceum Ogólnokształcące – klasa sportowa

W VII Liceum Ogólnokształcącym uczą się również młodzi piłkarze. Klasa jest tworzona pod patronatem klubu Górnik Zabrze (informacje także na stronie http://gornikzabrze.pl/).

W cyklu kształcenia w klasie sportowej obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie edukacyjnym VII LO oraz dodatkowe zajęcia sportowe w ramach zajęć oferowanych przez trenerów Górnika Zabrze.

W ramach rekrutacji próba sprawnościowa – 23.05.2019, godz. 18:30 (boisko Walki Zabrze).

VII Liceum Ogólnokształcące – klasa o profilu sportowym (po gimnazjum)

Klasa 1p o profilu sportowym we współpracy z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym Dziesiatka, w następujących dyscyplinach: siatkówka, koszykówka i piłka nożna.

W cyklu kształcenia w klasie o profilu sportowym obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie edukacyjnym VII LO oraz dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego oraz Międzykolnego Uczniowskiego Klubu Spotowego. 

powrót

5-letnie Technikum nr 7 (po szkole podstawowej) proponuje:

- naukę dwóch języków obcych (kontynuacja/od nowa) spośród: j. angielski, j. hiszpański i j. niemiecki

- wybór rozszerzeń spośród: matematyki, języka angielskiego, geografii, informatyki i fizyki

- praktyki zawodowe w: CKPiU, wybranych przedsiębiorstwach i firmach z Zabrza i okolic (WASKO, Elzab, Hostel Guido, Intersieć, Retail Info Polska itp.)

- zdobycie zawodu:

Technik elektronik (311408), kwalifikacje:

- ELM.02.: Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

- ELM.05.: Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Wszystko odbywa się w MODUŁOWYM PROGRAMIE NAUCZANIA!

Technik informatyk (351203), kwalifikacje:

- INF.02.: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

- INF.03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Wszystko odbywa się w MODUŁOWYM PROGRAMIE NAUCZANIA!

technik programista (351406), kwalifikacje:

- INF.03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami dany

- INF.04.: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Dodatkowe zajęcia ze: sportu, robotyki, 3D, drony!

powrót

VII Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej) proponuje:

- klasy rekrutowane według wybranego języka obcego (kontynuacja/od nowa): angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański (możliwa zmiana grupy nauczanego języka w czasie nauki w LO)

- swobodny wybór rozszerzeń (2 lub 3 przedmioty) spośród: język polski, matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, historia, język obcy (do wyboru), wiedza o społeczeństwie, informatyka, programowanie, algorytmika

- i przedmiotów uzupełniających (wybierane podczas rekrutacji) spośród: warsztaty dziennikarsko-teatralne, algorytmika z elementami programowania, dietetyka z odnową biologiczną, genetyka

- dodatkowe zajęcia do wyboru: sport, robotyka, 3D!

VII Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mistrzostwa Sportowego pod patronatem klubu Górnik Zabrze (po szkole podstawowej) proponuje:

- w cyklu kształcenia w klasie mistrzostwa sportowego obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie edukacyjnym VII LO oraz dodatkowe zajęcia sportowe w ramach zajęć oferowanych przez trenerów Górnika Zabrze

- w ramach rekrutacji próba sprawnościowa – 23.05.2019, godz. 17:00 (boisko Walki Zabrze).

 

powrót

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!