foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 32 271 11 77
school@zs10.zabrze.pl

Zespół Szkół nr 10

41-807 Zabrze, ul. Chopina 26

W skład Zespołu Szkół nr 10 wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 27
(po gimnazjum)

Technikum nr 7
(po gimnazjum)

VII Liceum Ogólnokształcące
(po gimnazjum)

VII Liceum Ogólnokształcące - klasa sportowa
(po gimnazjum)

5-letnie Technikum nr 7
(po szkole podstawowej)

VII Liceum Ogólnokształcące
(po szkole podstawowej)

VII Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mistrzostwa Sportowego pod patronatem klubu Górnik Zabrze
(po szkole podstawowej)

Zespół Szkół nr 10 to dobry wybór zarówno dla tych, którzy zamierzają uczyć się zawodu,  jak i dla tych, którzy wybiorą kształcenie ogólne.

Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał możliwość:

- zdobywania wiedzy w nowoczesnych salach dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym
- uczestniczenia w projektach europejskich, wymianach, stażach i praktykach zagranicznych oraz wizytach studyjnych
- brania udziału w zróżnicowanych zajęciach z wychowania fizycznego, ponieważ posiadamy znakomicie wyposażoną salę gimnastyczną (siłownia, ścianka wspinaczkowa, sale do sportów zespołowych, sala taneczna) oraz zapewniamy zajęcia na basenie Aquarius
- rozwijania swoich zainteresowań dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań (artystyczne, zawodowe, językowe, sportowe)
- korzystania ze szkolnego sklepu, stołówki, rowerowni, biblioteki, szafek oraz słuchania muzyki ze szkolnego radiowęzła

Szkoła Podstawowa nr 27

Atutem naszej szkoły jest jej położenie w centrum dzielnicy. Zarówno wnętrze budynku jak i plac szkolny są monitorowane, zapis z kamer jest archiwizowany. Szkoła dysponuje portiernią. Najmłodsze klasy wchodzą do szkoły osobnym. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice korzystają z elektronicznego dziennika, co znacznie ułatwia kontakt. Pragniemy zapewnić dziecku najlepsze warunki do kształcenia  umiejętności i zdobywania wiedzy, wykorzystując potencjał lokalowy i nowoczesne wyposażenie sal. Chcemy nauczyć młodych ludzi umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych, wychowywać w zgodzie z kodeksem etycznym. Dołożymy starań, aby  wychowywać ludzi śmiałych, komunikatywnych, otwartych, umiejących korzystać z osiągnięć nauki i techniki.

Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość korzystania z:

- 5 pracowni komputerowych w systemie Windows
- klasopracowni wyposażonych w nowoczesne urządzenia audiowizualne, m.in. tablice interaktywne
- pełnowymiarowej sali gimnastycznej, siłowni, ścianki wspinaczkowej
- boiska do gier zespołowych
- świetlicy
- biblioteki ze stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu
- stołówki
- kawiarenki szkolnej
- indywidualnych szafek uczniowskich

Proponujemy:

1. Naukę języków obcych wraz i innowacjami pedagogicznymi (od 7 klasy do wyboru):

- niemieckiego
- włoskiego
- hiszpańskiego
- francuskiego
- angielskiego

2. Bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych:

- informatyczne, w tym grafika komputerowa oraz programowanie
- przyrodnicze
- teatralne
- taneczne
- muzyczne
- plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba)
- sportowe i szachowe

3. W ramach dwóch z czterech godzin zajęć wychowania fizycznego możliwość wyboru uprawianej dyscypliny sportu:

- siatkówka
- aerobik
- piłka nożna
- piłka ręczna
- pływanie

4. Przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych

5. Warsztaty z psychologiem, pedagogiem oraz doradcą zawodowym.

powrót

Dlaczego warto uczyć się w Technikum nr 7? (po gimnazjum)

Technikum nr 7 (po gimnazjum) proponuje:

- naukę dwóch języków obcych (angielski, niemiecki lub hiszpański) – przynajmniej jeden kontynuowany z gimnazjum
- wybór rozszerzeń w klasie drugiej spośród: matematyki, języka angielskiego, geografii oraz informatyki
- praktyki zawodowe w: CKPiU, wybranych przedsiębiorstwach i firmach z Zabrza i okolic (WASKO, Elzab, Hostel Guido, Intersieć, Retail Info Polska itp.)
- zdobycie zawodu:

Technik elektronik (311408), kwalifikacje:

- ELM.02:Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
- ELM.05: Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Wszystko odbywa się w MODUŁOWYM PROGRAMIE NAUCZANIA!

Technik informatyk (351203), kwalifikacje:

- INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
- INF.03: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Wszystko odbywa się w MODUŁOWYM PROGRAMIE NAUCZANIA!

- technik programista (351406), kwalifikacje:

- INF.03: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
- INF.04: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Dodatkowe zajęcia ze: sportu, robotyki, 3D, drony!

powrót 

Dlaczego warto wybrać VII Liceum Ogólnokształcące? (po gimnazjum)

VII Liceum Ogólnokształcące (po gimnazjum) proponuje:

- naukę przedmiotów ogólnokształcących

- naukę dwóch języków obcych (w tym przynajmniej jeden język obcy z kontynuacji z gimnazjum) do wyboru spośród: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych w zależności od poziomu  zaawansowania (na początku roku szkolnego przeprowadzany jest test kompetencji językowych) oraz zgodnie z wyborem ucznia zadeklarowanym przy rekrutacji.

Wybór rozszerzeń i  przedmiotów uzupełniających – rozszerzenia i przedmioty uzupełniające wstępnie wybierane są podczas rekrutacji, a  ostateczną decyzję uczeń podejmuje po I semestrze pierwszej klasy; istnieje możliwość wyboru spośród następujących przedmiotów (po jednym z danego koszyka):

 1 koszyk

- język polski
- biologia
- geografia
- język angielski

2 koszyk

- język angielski
- biologia
- fizyka
- chemia
- historia

3 koszyk

- język obcy (do wyboru)
- matematyka
- historia z elementami turystyki
- j. polski z elementami dziennikarstwa
- biologia z elementami dietetyki
- biologia z elementami genetyki
- algorytmika z elementami programowania

Przy odpowiedniej ilości chętnych możliwość otwarcia rozszerzenia z fizyki, wiedzy o społeczeństwie lub informatyki.

powrót

VII Liceum Ogólnokształcące – klasa sportowa (po gimnazjum)

VII Liceum Ogólnokształcące – klasa sportowa

W VII Liceum Ogólnokształcącym uczą się również młodzi piłkarze. Klasa jest tworzona pod patronatem klubu Górnik Zabrze (informacje także na stronie http://gornikzabrze.pl/).

W cyklu kształcenia w klasie sportowej obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie edukacyjnym VII LO oraz dodatkowe zajęcia sportowe w ramach zajęć oferowanych przez trenerów Górnika Zabrze.

W ramach rekrutacji próba sprawnościowa – 23.05.2019, godz. 18:30 (boisko Walki Zabrze).

VII Liceum Ogólnokształcące – klasa o profilu sportowym (po gimnazjum)

Klasa 1p o profilu sportowym we współpracy z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym Dziesiatka, w następujących dyscyplinach: siatkówka, koszykówka i piłka nożna.

W cyklu kształcenia w klasie o profilu sportowym obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie edukacyjnym VII LO oraz dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego oraz Międzykolnego Uczniowskiego Klubu Spotowego. 

powrót

5-letnie Technikum nr 7 (po szkole podstawowej) proponuje:

- naukę dwóch języków obcych (kontynuacja/od nowa) spośród: j. angielski, j. hiszpański i j. niemiecki

- wybór rozszerzeń spośród: matematyki, języka angielskiego, geografii, informatyki i fizyki

- praktyki zawodowe w: CKPiU, wybranych przedsiębiorstwach i firmach z Zabrza i okolic (WASKO, Elzab, Hostel Guido, Intersieć, Retail Info Polska itp.)

- zdobycie zawodu:

Technik elektronik (311408), kwalifikacje:

- ELM.02.: Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

- ELM.05.: Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Wszystko odbywa się w MODUŁOWYM PROGRAMIE NAUCZANIA!

Technik informatyk (351203), kwalifikacje:

- INF.02.: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

- INF.03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Wszystko odbywa się w MODUŁOWYM PROGRAMIE NAUCZANIA!

technik programista (351406), kwalifikacje:

- INF.03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami dany

- INF.04.: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Dodatkowe zajęcia ze: sportu, robotyki, 3D, drony!

powrót

VII Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej) proponuje:

- klasy rekrutowane według wybranego języka obcego (kontynuacja/od nowa): angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański (możliwa zmiana grupy nauczanego języka w czasie nauki w LO)

- swobodny wybór rozszerzeń (2 lub 3 przedmioty) spośród: język polski, matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, historia, język obcy (do wyboru), wiedza o społeczeństwie, informatyka, programowanie, algorytmika

- i przedmiotów uzupełniających (wybierane podczas rekrutacji) spośród: warsztaty dziennikarsko-teatralne, algorytmika z elementami programowania, dietetyka z odnową biologiczną, genetyka

- dodatkowe zajęcia do wyboru: sport, robotyka, 3D!

VII Liceum Ogólnokształcące - Klasa Mistrzostwa Sportowego pod patronatem klubu Górnik Zabrze (po szkole podstawowej) proponuje:

- w cyklu kształcenia w klasie mistrzostwa sportowego obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie edukacyjnym VII LO oraz dodatkowe zajęcia sportowe w ramach zajęć oferowanych przez trenerów Górnika Zabrze

- w ramach rekrutacji próba sprawnościowa – 23.05.2019, godz. 17:00 (boisko Walki Zabrze).

 

powrót

Polish Croatian English French German Italian Slovak Spanish Turkish

TECH braz 2020 mm

wst

relpol

phoenix contact

LAPP GROUP

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!