foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 32 271 11 77
school@zs10.zabrze.pl

Zespół Szkół nr 10

41-807 Zabrze, ul. Chopina 26

W skład Zespołu Szkół nr 10 wchodzą:

Technikum nr 7 z odziałami

VII Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa nr 27

TECHNIKUM

Dlaczego warto uczyć się w Technikum nr 7?

        Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 10 im. prof. J. Groszkowskiego w Zabrzu jest szkołą z ponad 40-letnią tradycją, kształcącą uczniów w zawodach technik informatyk i technik elektronik, a od 2019 roku, wychodząc na przeciw oczekiwaniom edukacyjnym, w zawodzie technik programista i kształcenie w zawodzie technik informatyk z elementami cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo w szkole to wynik porozumienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Politechniki Śląskiej oraz Prezydent Miasta Zabrze i Ministerstwa Obrony Narodowej, które objęło klasę technika programisty patronatem honorowym.

         Wizytówką szkoły są realizowane od kilku lat liczne projekty edukacyjne finansowane ze środków europejskich (Drone team) oraz krajowych (Eksperyment w obiektywieNasza jakość­ - Twoja szansa, Zawód jutra)we współpracy z licznymi podmiotami działającymi w sferze edukacji, przede wszystkim szkołami wyższymi, m.in. Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach i Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie.

         Szkoła kładzie szczególny nacisk na kształcenie zawodowe. Od kilku lat uczniowie uczą się przedmiotów zawodowych według modułowego systemu nauczania, w którym szczególnym powodzeniem cieszą się zajęcia dodatkowe: biomedyczne, projektowanie gier, grafika i biuro, nowoczesne technologie mobilne, elektronika. Kształcenie modułowe odbywa się w małych grupach, w nowoczesnych pracowniach, co pozwala na częsty kontakt z uczniami, dostosowywanie tematyki zajęć, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości.

         Uczniowie technikum w klasie 3 i 4 realizują miesięczną praktykę zawodową. W związku z tym szkoła od wielu lat utrzymuje bliskie stosunki z pracodawcami działającymi na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Poza tym uczniowie mają możliwość realizacji praktyk zagranicznych, m.in. we Francji i Niemczech.

         Technikum nr 7 cieszy się w Zabrzu bardzo dobrą opinią, z uwagi na poziom nauczania, czego odzwierciedleniem są wysokie wyniki uczniów uzyskiwane z egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Potwierdzeniem tego jest otrzymywanie przez szkołę Brązowej Tarczy Jakości (w ostatnich latach) i Srebrnej Tarczy Jakości (w roku szkolnym 2015/2016), przyznawanej przez fundację edukacyjną "Perspektywy".

         Dla Technikum nr 7 z uwagi na zmieniające się realia rynku pracy priorytetem staje się wdrażanie nowych rozwiązań i realizowanie nowatorskich projektów, czego przykładem jest nowo otwarty zawód technika programisty.

OPISY ODDZIAŁÓW

Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał możliwość:

 • zdobywania wiedzy w nowoczesnych salach dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym
 • brania udziału w zróżnicowanych zajęciach z wychowania fizycznego, ponieważ posiadamy znakomicie wyposażoną salę gimnastyczną (siłownia, ścianka wspinaczkowa, sala do sportów zespołowych, sala taneczna) oraz zapewniamy zajęcia na basenie Aquarius
 • korzystania z bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu w całej szkole
 • rozwijania swoich zainteresowań dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań (artystyczne, zawodowe, językowe, sportowe)
 • uzyskania egzaminu TOEIC i uprawnień SEP oraz Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL)
 • korzystania ze szkolnego sklepiku, stołówki, rowerowni, biblioteki i szafek oraz słuchania muzyki ze szkolnego radiowęzła
 • uczestnictwa w projektach europejskich, wymianach zagranicznych.

 

powrót

TECHNIK INFORMATYK

technikum informatycznym proponujemy:

 • zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik informatyk:
  • Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • naukę dwóch języków obcych: angielskiego dla wszystkich, drugiego języka do wyboru spośród:
  • niemiecki
  • hiszpański
 • rozszerzoną matematykę
 • od klasy drugiej możliwość rozszerzenia informatyki lub języka angielskiego
 • dodatkowe zajęcia z: e-sportu, robotyki, 3D, dronów!
 • udział w nowym projekcie HIPERAULAS 4.0. DEVELOPMENT OF TOOLS, CONTENT AND METHODOLOGY IN DIGITAL COMPETENCES FOR ONLINE TRAINING
 • atrakcyjny dla ucznia, modułowy program kształcenia w zawodach, który jest elastycznie dopasowany do indywidualnych możliwości i umiejętności
 • praktykę w miejscu wybranym przez ucznia lub zaproponowanym przez szkołę
 • staże u pracodawców.

 

 powrót

TECHNIK PROGRAMISTA

technikum programistycznym proponujemy:

 • zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik programista:
  • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • W ramach kwalifikacji uczniowie będą wykonywać strony/aplikacje internetowe w podst. językach programowania (JavaScript, PHP, HTML, CSS oraz SQL na bazie MySQL
  • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
  • To będzie główna kwalifikacja technika programisty. Uczniowie zostaną zapoznani z zaawansowanego programowaniem – programowanie obiektowe w C++, Pythonie, inżynierią oprogramowania (między innymi git), testowaniem oprogramowania.


   Uczniowie będą programować aplikacje webowe (wykorzystamy frameworki po stronie klienta i serwera np. Angular, Django), aplikacje mobilne (na platformę Android) oraz aplikacje desktopowe (platforma .NET)

    


 • naukę dwóch języków obcych: angielskiego dla wszystkich, drugiego języka do wyboru spośród:
  • niemiecki
  • hiszpański
 • rozszerzoną matematykę
 • od klasy drugiej proponujemy możliwość rozszerzenia informatyki lub języka angielskiego
 • dodatkowe zajęcia z: e-sportu, robotyki, 3D, dronów, cyberbezpieczeństwa, programowania gier (środowiska Unity), programowania aplikacji mobilnych!
 • w piątej klasie proponujemy rozwijanie zainteresowań i wiele ciekawych dodatkowych zajęć
 • udział w innowacji pedagogicznej Cyberbezpieczna przyszłość rozszerzającą program nauczania o dodatkowe przedmioty ukierunkowane na zdobycie unikalnej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, fizyki politechnicznej i matematyki politechnicznej
 • udział w nowym projekcie HIPERAULAS 4.0. DEVELOPMENT OF TOOLS, CONTENT AND METHODOLOGY IN DIGITAL COMPETENCES FOR ONLINE TRAINING
 • atrakcyjny dla ucznia, modułowy program kształcenia w zawodach, który jest elastycznie dopasowany do indywidualnych możliwości i umiejętności
 • praktykę w miejscu wybranym przez ucznia lub zaproponowanym przez szkołę
 • staże u pracodawców.

 

 powrót

TECHNIK ELEKTRONIK

technikum elektronicznym proponujemy:

 • zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik elektronik:
  • Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
  • Eksploatacja urządzeń elektronicznych
 • naukę dwóch języków obcych: angielskiego dla wszystkich, drugiego języka do wyboru spośród:
  • niemiecki
  • hiszpański
 • rozszerzoną matematykę
 • od klasy drugiej możliwość rozszerzenia informatyki lub języka angielskiego
 • dodatkowe zajęcia z: e-sportu, robotyki, programowania mikrokontrolerów (Arduino) 3D, dronów!
 • udział w nowym projekcie HIPERAULAS 4.0. DEVELOPMENT OF TOOLS, CONTENT AND METHODOLOGY IN DIGITAL COMPETENCES FOR ONLINE TRAINING
 • udział w konkursie Politechniki Śląskiej „Elektronika – by żyło się łatwiej”
 • atrakcyjny dla ucznia, modułowy program kształcenia w zawodach, który jest elastycznie dopasowany do indywidualnych możliwości i umiejętności
 • praktykę w miejscu wybranym przez ucznia lub zaproponowanym przez szkołę
 • staże u pracodawców.

 

powrót

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE

Dlaczego warto wybrać VII Liceum Ogólnokształcące?

           Liceum proponuje naukę w klasach sprofilowanych: artystyczno - językowej, przyrodniczo - europejskiej i sportowej, tworzonej pod patronatem klubu sportowego Górnik Zabrze. Dużym atutem szkoły jest realizowanie zajęć językowych w ramach grup międzyoddziałowych, z dużym wachlarzem języków do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. francuski.

           Liceum, podobnie jak technikum, współpracuje z licznymi instytucjami m.in. ze wspomnianym już klubem sportowym Górnik Zabrze, z Politechniką Śląską w ramach licznych eksperymentów (Przyszłość w moich rękach), innowacji pedagogicznych (Fizyka-Politechnika-Praca), z Uniwersytetem Śląskim (Partnerzy w nauce), Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach i Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie. Wizytówką szkoły są realizowane od kilku lat liczne projekty edukacyjne finansowane ze środków europejskich takie jak: „Developing make spaces to promote creativity around STEM in school” i „FIND Project – Future Inventors New Discoveries”.

           Atutem liceum od kilku lat jest działalność artystyczna w ramach zespołu muzycznego Zdziesiątkowani i zespołów teatralnych 10Kurtyna i Backstage. To grupy, które stale współpracują z instytucjami kulturalnymi miasta: Zabrzańskim Towarzystwem Kultury Teatralnej, Teatrem Nowym i Pokładami Kultury. Organizują liczne, ciekawe przedsięwzięcia m.in. Wieczór Poezji w Sali Kameralnej MOKu dla społeczności szkoły i miasta czy imprezy towarzyszące Festiwalowi Dramaturgii Współczesnej. Zdobywają liczne nagrody na konkursach, przeglądach i festiwalach miejskich, wojewódzkich i krajowych.

           Liceum współpracuje z wieloma instytucjami: z Radą Dzielnicy i MDK nr 1 organizując śląską galę U nos w Mikulach, kultywując przy tym lokalną tradycję, z Muzeum Miejskim w ramach projektu Eksperyment w obiektywie, jak również z lokalną prasą Nowinami zabrzańskimi i Pokładami Kultury publikując ciekawe artykuły i szlifując pióro.

           Dużym atutem szkoły jest zaplecze. Uczniowie liceum, jak i technikum mogą korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej, wyposażonej w wymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, ścianę wspinaczkową, a także salę taneczną i siłownię. Szkoła dysponuje też sklepikiem szkolnym, stołówką i rowerownią, jak również rekreacyjnym – przeznaczonym do wypoczynku, szczególnie wiosną – dziedzińcem. Posiada też nowoczesne pracownie komputerowe, jak również – dla artystów – salę do prób teatralnych.

 

powrót 

OPISY ODDZIAŁÓW

Każdy uczeń naszej szkoły będzie miał możliwość:

 • zdobywania wiedzy w nowoczesnych salach dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym
 • brania udziału w zróżnicowanych zajęciach z wychowania fizycznego, ponieważ posiadamy znakomicie wyposażoną salę gimnastyczną (siłownia, ścianka wspinaczkowa, sala do sportów zespołowych, sala taneczna) oraz zapewniamy zajęcia na basenie Aquarius
 • korzystania z bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu w całej szkole
 • rozwijania zainteresowań, dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań (artystyczne, zawodowe, językowe, sportowe)
 • uzyskania egzaminu TOEIC oraz Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL)
 • korzystania ze szkolnego sklepiku, stołówki, rowerowni, biblioteki i szafek oraz słuchania muzyki ze szkolnego radiowęzła
 • uczestnictwa w projektach europejskich, wymianach zagranicznych.

 powrót

PRZYRODNICZO EUROPEJSKA

Naszym licealistom w klasie przyrodniczo - europejskiej proponujemy:

 • naukę przedmiotów ogólnokształcących
 • naukę (do wyboru przez uczniów) biologii albo geografii na poziomie rozszerzonym
 • naukę przedmiotów uzupełniających (do wyboru przez uczniów) w postaci warsztatów z chemii lub matematyki oraz zajęć historii z turystyką i biologii z elementami dietetyki
 • naukę dwóch języków obcych - język angielski na poziomie rozszerzonym,  drugi do wyboru spośród:
  • niemiecki
  • francuski
  • włoski
  • hiszpański

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, w zależności od poziomu zaawansowania (na początku roku szkolnego przeprowadzany jest test kompetencji językowych) oraz zgodnie z wyborem ucznia zadeklarowanym przy rekrutacji.

 • dodatkowe zajęcia w ramach współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • kreatywne zajęcia warsztatowe z turystyki (sekrety podróżowania za „jeden grosz”, poznawanie obyczajów i kultur krajów dalekich).

 

 powrót

ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWA

Naszym licealistom w klasie artystyczno-językowej proponujemy:

 • naukę przedmiotów ogólnokształcących
 • naukę języka polskiego na poziomie rozszerzonym
 • naukę dwóch języków obcych - język angielski na poziomie rozszerzonym, drugi do wyboru spośród:
  • niemiecki
  • francuski
  • włoski
  • hiszpański.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych w zależności od poziomu zaawansowania (na początku roku szkolnego przeprowadzany jest test kompetencji językowych) oraz zgodnie z wyborem ucznia zadeklarowanym przy rekrutacji.

 • zajęcia uzupełniające prowadzone w oparciu o autorskie programy nauczania:
  • Małe Formy Teatralne (poezja śpiewana, wywiedzione ze słowa, monodram)
  • warsztaty artystyczno - językowe w języku angielskim w formie dramy
 • dodatkowe zajęcia w grupach artystycznych:
  • zespół muzyczny Zdziesiątkowani
  • Małe Formy teatralne (indywidualna praca z uczniem uzdolnionym)
 • stałą współpracę z instytucjami kulturalnymi miasta: Zabrzańskim Towarzystwem Kultury Teatralnej, Teatrem Nowym i Pokładami Kultury
 • organizację ciekawych przedsięwzięć m.in. Wieczoru Poezji w Sali Kameralnej MOKu dla społeczności szkoły i miasta czy imprez towarzyszących Festiwalowi Dramaturgii Współczesnej
 • przygotowanie do konkursów, przeglądów i festiwali.

.

powrót

SMS Klasa Mistrzostwa Sportowego - piłka nożna

W VII Liceum Ogólnokształcącym uczą się również młodzi piłkarze Górnika Zabrze. Klasa jest tworzona pod patronatem klubu (więcej informacji na stronie klubu http://gornikzabrze.pl/)

W cyklu kształcenia obowiązuje wszystko to, co zostało zawarte w programie edukacyjnym VII LO. W klasie mistrzostwa sportowego rozszerzać będziemy język angielski i do wyboru (przez uczniów) geografię lub biologię oraz będziemy prowadzić dodatkowe zajęcia sportowe w ramach zajęć oferowanych przez trenerów Górnika Zabrze.

Informacje także na stronach:

Górnika Zabrze

facebook Akademia Górnika

facebookGornik Zabrze SSA

powrót

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 27 powstała po reformie oświaty. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną skierowaną na indywidualne potrzeby uczniów.

1.   Nauka języków obcych:

 • wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego.
 • od klasy siódmej uczniowie maja możliwość wyboru drugiego języka spośród niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
 • w każdym oddziale 1 - 6 utworzone są grupy języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego – uczniowie już od najmłodszych lat mogą uczyć się dodatkowo języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a w klasie 5 i 6 przy 4 godzinach tygodniowo mają możliwość poznać historię i kulturę krajów niemieckojęzycznych.

2.   Zajęcia sportowe – uczniowie mają możliwośćbrania udziału w zróżnicowanych zajęciach z wychowania fizycznego, ponieważ posiadamy nowoczesną salę gimnastyczną, wyposażoną w wymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, ścianę wspinaczkową, a także salę taneczną i siłownię. Od czwartej klasy zapewniamy również zajęcia na basenie Aquarius.

3.   Kółka zainteresowań – uczniowie rozwijają swoje zainteresowania dzięki szerokiej gamie zajęć dodatkowych i kółek zainteresowań.

 • Kółko polonistyczne z elementami teatru – zajęcia prowadzone przez doświadczonego instruktora teatralnego, które nie tylko rozwijają pasję i zainteresowania uczniów, ale również zaowocowały licznymi sukcesami teatralnymi min. nagroda Złota Maska 2018, Srebrna Maska 2019 w przeglądzie teatrów szkolnych oraz nagrody w Lidze Recytatorskiej.
 • Kółko matematyczno -  przyrodnicze  - zajęcia rozwijające zainteresowania związane z naukami ścisłymi. Uczniowie również w klasach młodszych poprzez doświadczenia poznają tajniki chemii, fizyki, biologii i matematyki.
 • Kółko informatyczne oraz zajęcia z robotyki – Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych salach dydaktycznych z wyposażeniem multimedialnym. Uczą się już od najmłodszych lat kodowania i obsługi komputera. Mogą brać udział w zajęciach z programowania robotów prowadzonych przez nauczycieli uczących w Technikum Informatycznym.
 • Pozalekcyjne zajęcia sportowe – uczniowie mogą brać udział w licznych zajęciach sportowych min. w ramach SKS. W zależności od swoich zainteresowań mogą uczestniczyć w zajęciach z piłki nożnej, tanecznych lub na ściance wspinaczkowej.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  - w szkole organizowane są:

 • Zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia kompensacyjne
 • Zajęcia z rewalidacji
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia z psychologiem i pedagogiem

 Szkoła dysponuje też sklepikiem szkolnym, stołówką i rowerownią, jak również rekreacyjnym – przeznaczonym do wypoczynku, szczególnie wiosną – dziedzińcem z placem zabaw.

powrót

    

wst relpol phoenix contact LAPP GROUP

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!