foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 32 271 11 77
school@zs10.zabrze.pl

Zespół Szkół nr 10

41-807 Zabrze, ul. Chopina 26

PROTOKÓŁ

z zebrania RADY RODZICÓW Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu

z dnia 20 września 2012

Zebranie rozpoczął Pan dyrektor Mirosław Mendecki witając zebranych i poprosił o poprowadzenie zebrania ustępującego Przewodniczącego Pana Rafała Galla.
Pan Rafał Galla wobec obecności 8 z 11 członków Rady stwierdził prawomocność zgromadzenia.

Realizacja poszczególnych punktów programu:

1. Przedstawienie Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 10

Przewodniczący Galla zapoznał przybyłych członków RR z Regulaminem, który jest dostępny również na stronie internetowej szkoły.

2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy, Skarbnika i Sekretarza Rady - Zarządu.
Powołano Komisję skrutacyjną w składzie:

p. Agnieszka Krauz
p. Antonina Słodczyk
W głosowaniu wybrano skład Zarządu:
p. Hubert Baksik – Przewodniczący
p. Patrycja Wałeczek – Wiceprzewodnicząca
p. Joanna Malcharczyk - Skarbnik
p. Antonina Słodczyk – Sekretarz

Pan Galla pogratulował nowo wybranym i życzył owocnej pracy.

3. Praca księgowej
W związku z rezygnacją Pani Stanisławy Ranochy z funkcji księgowej Rada Rodziców powierzyła pracę księgowej Pani Elżbiecie Kaczmarczyk.
Naszej Pani Stasi pięknie dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz Rady, życzymy dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego.

4. Wybór osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym RR Zespołu Szkół Nr 10

Rada Rodziców upoważnia do dysponowania rachunkiem bankowym:
p. Huberta Bagsik – Przewodniczącego
p. Joannę Malcharczyk – Skarbnika
p. Elżbietę Kaczmarczyk - Księgową
Ilość wymaganych podpisów: 2 w dowolnym powiązaniu

5. Sprawy różne

Po wyborach na salę powrócił Dyrektor Mendecki, który przedstawił Radzie następujące sprawy:

• Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2.XI., 2.V, 31.V, 18.VI oraz
dla gimnazjum 23,24,25.IV i 9.V
dla ponadgimnazjalnych 25.IV i 7,8,9.V
• Kalendarz imprez (szczegóły na stronie szkoły)
• Ubezpieczenie w InterRisk – podobnie jak w latach ubiegłych na konto RR wpłynie prowizja z tytułu ubezpieczenia, z tych środków. Dyrekcja proponuje zakup dodatkowych kamer do monitoringu oraz „pakietu” komputerów poleasingowych
• Uczniowie pytają o konkurs „Solidny uczeń”

Po analizie sytuacji Rada Rodziców doszła do wniosku, że:

Warunki zgłoszenia do konkursu pozostaną bez zmian tzn.:

• Frekwencja na poziomie 95%
• Oceny – minimum 3
• Zachowanie – minimum dobre

Nagrody przyznawane będą w drodze losowania.

6. Wolne wnioski

• Sprawa e-dziennika – z powodów prawno-technicznych (oceny muszą w celach dokumentacyjnych znajdować się „na papierze”) e-dziennik na razie nie będzie prowadzony
• Przyznano dofinansowanie przejazdu do Krakowa uczennicy wyróżnionej w ogólnopolskim konkursie historycznym ”Polskie więźniarki w Ravensbriick” wraz z opiekunem.
• Dyrektor M. Mendecki zaproponował organizację zajęć przygotowujących uczniów do zdawania egzaminów certyfikowanych z języków obcych(np. FCE, TOFEL itp.) oraz sfinansowanie kosztów egzaminów dla najlepszych uczniów. Rada poprosiła o przygotowanie regulaminu dla uczestników tego typu zajęć.
• Przyznano dofinansowanie na organizację imprezy z okazji Dnia Nauczyciela.

7. Na tym zebranie zakończono.

Termin następnego spotkania 20.11.2012 (wtorek) godzina 18.00
Sekretarz Przewodniczący Rady Rodziców
Antonina Słodczyk Hubert Bagsik

Polish Croatian English French German Italian Slovak Spanish Turkish

TECH braz 2020 mm

wst

relpol

phoenix contact

LAPP GROUP

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!