foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+48 32 271 11 77
school@zs10.zabrze.pl

Zespół Szkół nr 10

41-807 Zabrze, ul. Chopina 26

PROTOKÓŁ

z zebrania RADY RODZICÓW Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu

z dnia 19 marca 2013r

Zebranie rozpoczął Pan Przewodniczący Hubert Bagsik, stwierdzając ważność zebrania (przybyło 7 z 11 członków Rady). Ponadto Pan Dyrektor Mirosław Mendecki poinformował, że Pani Wioleta Godlewska zrezygnowała z pracy w Zarządzie Rady ze wzglądu na „wypisanie” syna ze szkoły.

Następnie Przewodniczący przedstawił program spotkania:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego spotkania.

2. Zatwierdzenie rozszerzeń w VII LO i Technikum nr 7

3. Omówienie konkursu „Najwyższa wpłata klas”.

4. Prace remontowe i sprawa E- dziennika

5. Wolne wnioski.

Realizacja poszczególnych punktów programu :

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego spotkania

Pan Przewodniczący Hubert Bagsik przedstawił protokoły z poprzednich spotkań: z 29.01. i 31.01.2013r.

Głosowanie:

„za” – 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0.

 1. Zatwierdzenie rozszerzeń w VII LO i Technikum nr 7

Uczniowie naszych szkół ponadgimnazjalnych wybierają rozszerzenia uwzględniając własne zainteresowania, dotychczas sami zainteresowani wybierali przedmiot rozszerzony dowolnie.

Obecnie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa jednym z dwóch przedmiotów powinien być: historią, lub geografią, lub biologią, lub chemią, lub fizyką.

W związku z powyższym do Rady Rodziców wpłynęło pismo Dyrekcji z prośbą o zaopiniowanie wyboru rozszerzeń w następujący sposób:

Uczniowie Liceum wybierają po jednym z przedmiotów z każdego z czterech „koszyków”:

  • 1koszyk: historia, biologia, geografia, chemia
  • 2koszyk: język obcy, matematyka, WOS, europejska mozaika
  • 3koszyk: język polski, język angielski, fizyka, biologia
  • 4koszyk: warsztaty dziennikarskie, warsztaty artystyczne, zajęcia taneczne, dietetyka i odnowa biologiczna

Uczniowie Technikum obligatoryjnie rozszerzają informatykę i wybierają jeden przedmiot z „koszyka”: matematyka, biologia i geografia

Wstępny wybór przedmiotów następuje już w momencie składania deklaracji uczęszczania do naszej szkoły, decyzję podejmują uczniowie po I-szym semestrze nauki. Realizacja rozszerzeń realizowana jest od II-giej klasy.

Zarząd Rady mając na uwadze zainteresowania uczniów, a także możliwości organizacyjne szkoły przedstawione rozwiązania opiniuje pozytywnie.

Głosowanie:

„za” – 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0.

 1. Omówienie konkursu „Najwyższa wpłata klas”. Analiza wpłat i wydatków.

Na dzień dzisiejszy liderem konkursu jest klasa I m.

W związku z partycypacją Rady w kosztach wykonania nowej sieci internetowej Pan Dyrektor przedstawił szczegółowe zestawienie wydatków, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, koszt całkowity: 18.870,97 z tego:

  • 10.261,26 pokryła szkoła
  • 8.609,71 finansuje Rada Rodziców

W związku z wysokimi kosztami zrezygnowano z instalacji klimatyzatora                  w serwerowi.

Sytuacja finansowa Rady przedstawia się następująco:

BO

na koncie

4 471,18

 

w kasie

851,71

 

suma

5 322,89

     

Wpływy

Wpłaty Rodziców - szkoły średnie

9 614,00

 

Wpłaty Rodziców - gimnazjum

5 912,00

 

odsetki bankowe

0,41

 

za makulaturę

92,50

 

prowizja ubezpieczyciela

12 000,00

 

suma

27 618,91

     

Wydatki

pomoc materialna uczniom

-2 053,69

 

wydatki bezpośrednio na szkołę

-23 963,28

 

dofinansowanie imprez szkolnych

-1 273,59

 

opłaty bankowe

-348,66

 

książki do biblioteki ze środków za makulaturę

-159,00

 

zaliczka na konkurs

-100,00

 

suma

-27 898,22

     

Przychody razem

32 941,80

Wydatki razem

-27 898,22

     

ŚRODKI FINANSOWE na dzień 29.01.2013

5 043,58

 1. Prace remontowe i sprawa E-dziennik

W świetle omówionych wydatków na nową sieć internetową Pan Dyrektor Mendecki dodał, że jesteśmy „technicznie” przygotowani do wdrażania od nowego roku szkolnego E-dziennika i przedstawił Radzie Rodziców oferty dwóch firm:

  • Wizja net – cena za dziennik elektroniczny 3075zł/rocznie + koszt szkoleń Rady Pedagogicznej 2000zł , bez dodatkowych opłat,

w cenie program do drukowania świadectw i arkuszy ocen

możliwość pracy off-line

  • Librus – cena za dziennik elektroniczny 600-650 zł, abonament miesięczny to 1,80zł/uczeń = 20zł/rok płacą zainteresowani rodzice,

500 zł za program do drukowania świadectw i arkuszy

w cenie szkolenie Rady Pedagogicznej

nie pracuje off-line

         

Po analizie ofert i biorąc pod uwagę możliwości finansowe Rady, Zarząd skłania się do wyboru oferty firmy Wizja net, proponując jednocześnie aby na ten cel zebrać po 5 zł od każdego ucznia.

 1. Wolne wnioski
 • Przyznano dofinansowanie 300zł na wyjazd uczennicy na olimpiadę z języka niemieckiego

Głosowanie: „za” – 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0.

 • Przyznano dofinansowanie 300zł na wyjazd uczennicy na olimpiadę matematyczną do Warszawy

Głosowanie: „za” – 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0.

 • Przyznano dofinansowanie 150zł na dojazdy siedmiu laureatom, którzy reprezentowali szkołę w konkursach miejskich

Głosowanie: „za” – 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0.

 • Przyznano dofinansowanie 30zł na dojazdy laureatce konkursu recytatorskiego

Głosowanie: „za” – 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0.

 • Przyznano dofinansowanie 250zł na organizację „Wieczoru z matematyką”

Głosowanie: „za” – 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0.

 • Przyznano dofinansowanie 250zł na organizację „Przeglądu młodych talentów”

Głosowanie: „za” – 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0.

 • Przyznano dofinansowanie na nagrody książkowe dla uczniów klas maturalnych

Głosowanie: „za” – 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0.

Pan Dyrektor Mendecki przedstawił pokrótce udział uczniów w programie Comenius i poinformował o staraniach, które czyni dyrekcja aby pozyskiwać dla szkoły następne programy np. „Nauczanie matematyki on-line” czy „Mój egzamin – mój sukces”. Programy te pozwalają uzyskiwać uczniom konkretne kwalifikacje a szkole pomoce dydaktyczne.

Kończąc zaprosił rodziców na zakończenie roku szkolnego maturzystów w dniu 26.04.2013 godz. 8.00

 1. Na tym zebranie zakończono.

Termin następnego spotkania 21.05.2013 (wtorek) godzina 18.00

Sekretarz

Antonina Słodczyk                                           

Przewodniczący Rady Rodziców

                                                                                          Hubert Bagsik

Polish Croatian English French German Italian Slovak Spanish Turkish

TECH braz 2020 mm

wst

relpol

phoenix contact

LAPP GROUP

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!