Gdzie szukać pomocy?
  • Bezpłatna infolinia Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Now Narkotyki - Dopalacze - 800 060 800
  • Antynarkotykowy Telefon Zaufania - 801 199 990
    czynny codziennie w godz. od 16.00 - 21.00
  • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa - www.narkomania.org.pl
Postępowanie w sytuacji zagrożenia życia
W sytuacji zagrożenia życia, zadzwoń pod numer 112.
Do czasu przybycia pogotowia udziel pierwszej pomocy przedmedycznej
  • w przypadku utraty przytamności ułóż osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej zapewniającej dopływ powietrza i ochronę przed zachłyśnięciem, sprawdzaj oddech,
  • w przypadku zatrzymania oddechu zastosuj procedury Podstawowego Podtrzymania Życia (30 ucisków na klatkę piersiową i 2 wdechy),
  • w przypadku pobudzenia zapewnij obecność 1-2 osób przyjaznych dla poszkodowanego,
  • pozostań przy poszkodowanym do czasu przybycia pogotowia ratunkowego,
  • jeśli tylko to możliwe dowiedz się, jakich substancji użyl poszkodowany. Znalezione przy poszkodowanym luki, używki lub opakowania przekaż personelowi medycznemu.