Techniki uczenia się
Co zrobić aby lepiej pamiętać?
 1. Maksymalnie skoncentruj uwagę na temacie. Jednak koncentracja na jednym przedmiocie przez dłuższy czas dla osób nie wprawionych jest ogromnym wysiłkiem i może prowadzić do znużenia. Skupienie uwagi może stać się przedmiotem treningu szczególnie przydatnego dla osób luniących "odpływać i śnić "na jawie". W takich przypadkach przyda się silna wola i wytworzenia tzw. nawyku koncentracji. W momencie kiedy zauważymy, że nasze myśli uciekają od tematu , trzeba szybko powiedzieć "stop" i ponownie wzbudizić w sobie zainteresowanie tematem.
  (Ha, łatwo powiedzieć jeżeli jest to np. matematka lub fizyka). Można oczywiście próbować wzbydizć swoją motywację przez odpowiednie nagradzanie się. "Jeżeli nauczę się tej części materiału, będę mógł posłuchać muzyki, czy wyjść na spacer.
 2. Powarzaj. Przerób zadany mayeriał, zrób chwilę przerwu (nie dłuższą niż 30 min) i jescze raz powtórz to czego się nauczyłeś.
 3. Staraj się zrozumieć czytany materiał. Podkreślaj rzeczy ważne, notuj w punktach, rób notatki na marginesach.
 4. Zaufaj swojej pamięci. Jak się okazuje, w czasie uczenia się ogromną rolę odgrywa wiara we własne możliwości. Zamiast powtarzać sobie "ja tego nigdy się nie nauczę" pomyśl o tym, że jest to możliwe. Pamięć można ćwiczyć, trzeba tylko wierzyć w samego siebie.
 5. Czytaj na głos, powtarzaj własnymi słowami przeczytaną przd chwilą treść tak jakbyś chciał wyłożyć go siedzącej przed tobą "widowni".
 6. Przed pójściem spać jescze raz powtórz to czego się nauczyłeś. W czasie snu zapomina się o wiele mniej niż w czasie czuwania.
 7. Rozłóż materiał w czasie. O wiele większe ma się efekty jeżeli przed dużą klasówką czy egzaminem będziesz się uczył przez 1,5 godziny dziennie niż przez 6 ostatniego dnia.
 8. Ucz się zawsze w tym samym miejscu i staraj się to robić o tej samej porze dnia.
 9. O wiele wydajniesze jest powtarzanie materiału w całości niż rozbijanie go na części i uczenie się każdej z nich osobno. Zrób plan uczonego materiału, staraj się mieć tzw. "obraz całości" powtarzanego materiału.
 10. Jeśli musisz nauczyć się kilku przedmiotów, zmieniaj je na zasadzie kontrastu.